Spanieleiden taipumuskoe

SPANIELEIDEN TAIPUMUSKOKEESEEN?
Vaikka itse ei kävisikään metsällä niin on mielenkiintoista huomata, kuinka koira luontaisten ominaisuukisensa ansiosta ilman sen suurempaa koulutusta, suorittaa tehtäväosuudet. Koiralla joko on nämä taipumukset tai sitten ei. Mikäli normaali arjessa tapahtuva yhteistyö koiran kanssa toimii, ei ole syytä miksi ei menisi viettämään mukavan päivän mukavan puuhailun merkeissä, saaden samalla koirallensa merkinnän rodunomaisista taipumuksista.

Kokeen kulku
Koe koostuu viidestä varsinaisesta osa-alueesta

Sosiaalinen käyttäytyminen
Koe alkaa aina sosiaalisen käyttäytymisen arvioinnilla. Koiran on tultava vaikeuksitta toimeen ihmisten ja koirien kanssa. Se ei saa osoittaa aggressiivisuutta tai suurta arkuutta toisia koiria ja/tai ihmisiä kohtaan. Tuomari seuraa oman ryhmänsä koiria ryhmässä ja yksittäin koko kokeen ajan.

Tottelevaisuus
Yleistä tottelevaisuutta tarkkaillaan koko kokeen ajan ja koiran on oltava ohjaajansa hallinnassa esim. annettava käskystä kytkeä itsensä.

Haku ja laukauksensieto
Tarkoituksena on todeta, haluaako koira työskennellä maastossa ja olla yhteistyössä ohjaajansa kanssa. Koiran tulisi siis vainuaan käyttäen etsiä maastosta mahdollista riistaa tai riistajälkiä haulikon kantamalla (alle 30 m) pitäen kuitenkin yhteyttä ohjaajaansa. Koira ei saa myöskään pelätä siitä n. 25 metrin etäisyydeltä haulikolla ammuttua laukausta.

Jäljestäminen
Koiran on kytkettynä kuuden metrin taluttimeen seurattava vastatapetun tai tuoreena pakastetun, täysin sulaneen riistaeläimen tai kaniinin laahausjälkeä, joka on noin 120 metrin pituinen. Jäljen puolivälissä on noin 90 asteen kulma. Koira ei saa pelätä tai raadella laahauksessa käytettyä kaadoksi jätettyä eläintä.

Vesityö
Vesityö suoritetaan aina viimeisenä ja siinä koiran on uitava halukkaasti vähintään 5 m rannasta poispäin ja noudettava veteen heitetty riistalintu tai riistalintupukki. Kokeen järjestäjällä on vesityössä vaadittavat riistapukit, mutta ohjaajalla on oikeus käyttää myös omaa riistalintua tai -pukkia. Oma riistalintu tai -pukki tulee olla arvostelevan tuomarin hyväksymä. Riistapukin tulee olla peitetty vähintään kahdella riistalinnun siivellä ja pukin rungon on oltava puuta ja kooltaan 2 x 5 x 20 cm sekä siipien tulee olla pukkiin kunnolla sidotut.

Kokeen aikana koira tulee pitää kytkettynä ja sen voi laskea irti vain tuomarin luvalla. Ohjaajalla on oikeus koesuoritusten aikana kannustaa ja innostaa koiraa, mutta ohjaajan on tarkoin myös noudatettava tuomarin hänelle antamia toimintaohjeita ja määräyksiä. Koiraa voi kieltää tekemästä virheitä, mutta sen kaikenlainen kurittaminen kokeen aikana ja koepaikalla on ehdottomasti kielletty.

Arvosteluperusteet
Koe päättyy siihen, että tuomari antaa jokaisesta koirasta sekä kirjallisen että suullisen arvostelun. Kaikki koirat arvostellaan samoin perustein rodusta riippumatta. Arvostelu suoritetaan hyväksytty / hylätty periaatteella. Koiran kaikkien osasuoritusten tulee olla hyväksyttyjä, jotta se hyväksytään kokeessa. Tuomari antaa lisäksi arvionsa koiran ja ohjaajan yhteistyöstä ja yleisvaikutelmasta.

<- 
takaisin